Chùm ảnh: Tổng thống Pháp thăm phố cổ Hà Nội

20160906155138-chao-dan-len-xe-7051 20160906154829-trong-dinh-kim-ngan-6957 20160906155138-chao-dan-len-xe-7042
20160906155138-tang-qua-7011 20160906154148-bat-tay-2-0870-1 20160906154148-bat-tay-3-0848-1
20160906154829-ben-trong-dinh-kim-ngan-6939 20160906154148-bat-tay-1-0858-1 20160906153440-cong-0786
20160906153440-dao-pho-0684 20160906153440-cong-0733 20160906153440-cong-0710
20160906153440-cong-0755 20160906151621-kim-ngan-6883 20160906151655-nguoi-dan-6814
20160906153440-bat-tay-nguoi-dan-0668 20160906151310-di-bo-ma-may-2887 20160906151310-di-bo-ma-may-2890
20160906151621-kim-ngan-6827 20160906151310-chao-nguoi-dan-2894 20160906151310-di-bo-ma-may-2877