Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU  TRƯỜNG MN TÂN LẬP           Số: 01/QĐ- MNTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Tân Lập, ngày 01  tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH    “V/v  ban…
tấm gương điển hình nhà giáo

tấm gương điển hình nhà giáo

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP GDMN Người viết: Vì Thị Phanh – Giáo viên trường Mầm non Tân Lập   Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị nhưng những con người như vậy…