Một số hình ảnh của điểm trường bản dọi

Một số hình ảnh của điểm trường bản dọi

Các cô giáo không chỉ là những những người mẹ hiền chăm sóc cho các con mà còn là những người mẹ chăm chỉ ngoài việc dạy dỗ các cô còn dành chút thời gian chăm sóc cho những luống rau,…